A sutikiszurok.hu weboldal és webáruház használatával az alábbi feltételeket az oldal minden látogatója elfogadja, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Ezért a megrendelés elküldése előtt gondosan olvasd el az alábbi tudnivalókat.

  • Regisztráció

A regisztráció során egy adatlapot kell kitölteni. Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy a szállítási címen legyen valaki, aki átveszi a küldeményt. A áruházban történő rendeléshez el kell fogadnod az e tájékoztatóban közölt feltételeket. A feltételek elfogadásának minősül, ha vásárolsz. A regisztrációkor megadott adatokat (név, cím, telefonszám) kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Az azonosítók megadásával adataidhoz bármikor hozzáférhetsz és módosíthatod azokat. A kiállított számlán található adatok azonban már utólag nem változtathatóak.

  • Megrendelés

A megvásárolható termékek adatlapján található a Kosárba gomb. Erre kattintva még nem vásároltad meg a terméket, csak betetted a kosaradba. A KOSÁR dobozba kattintva jelenik meg a kosár részletes tartalma és annak aktuális értéke. Minden termék, amit betettél a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törlöd belőle, vagy meg nem rendeled. A kosár tartalmát bármikor ellenőrizheted, módosíthatod, törölheted. Ha a vásárlást befejezted, és a kosár tartalmát ellenőrizted, kattints a „Következő” gombra az adatok ellenőrzéséhez. Ha még nem regisztráltál, vagy nem vagy bejelentkezve, automatikus a belépés/regisztráció oldalra irányít a rendszer. Miután bejelentkeztél, folytathatod a rendelést. A szállítás módjának kiválasztása után válassz a fizetési módok közül. Rendelésedről minden esetben visszaigazolást kapsz e-mailben. A webshopban leadott megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

 

  • Fizetési feltételek

Te döntöd el, hogy a megrendelt termékek vételárát előre átutalod nekünk, vagy a kézbesítéskor fizeted ki. Ha az átutalást választod, akkor kapni fogsz tőlünk egy e-mailt, melyben az utalás adatait találod. Ez alapján utald át az összeget. Mikor bankszámlánkra megérkezik a vételár, összekészítjük a csomagot és postázzuk, vagy félretesszük neked személyes átvételre.

Ha a készpénzes vásárlást választod, akkor vagy a futárnak kell utánvéttel készpénzben fizetned, vagy személyes átvételkor nekünk.

A vételár a termék adatlapján található ár, ez nem tartalmazza a postaköltséget.

 

  • Szállítási feltételek

A szállítási díj Téged terhel. A szállítási díjat látni fogod a szállítási mód kiválasztásakor. Természetesen személyes átvételkor nem számítunk fel szállítási díjat. 

Minden csomagot biztosítással küldünk. Így ha sérülten, felbontva stb. kapod meg a csomagot, akkor kézbesítés után vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy intézkedni tudjunk. Sérült terméket kicseréljük, vagy visszafizetjük az árát, döntésed alapján. Nem megfelelő használatból adódó sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

 

  • A vásárlástól való elállás joga, termékcsere

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó (fogyasztó) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A fogyasztó indoklás nélküli elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy ezen jogát jogszerűen gyakorolta.

Ha a fogyasztó jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A jogszerűen gyakorolt elállás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A termék visszaküldésével járó költségek a Felhasználót terhelik. A Szolgáltató az utánvéttel visszaküldött terméket nem köteles átvenni.

A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az itt letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi email címre küldéssel: sutikiszurok@sutikiszurok.hu

A beküldött nyilatkozatban fel kell tüntetni a Felhasználó (a webáruház kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatait, a vásárlás időpontját, megrendelés számát illetve információkat az adott termékről.

A vásárlástól való elállási jog esetében a 45/2014. Korm. rendelet az irányadó.

  •  Panaszkezelés

Amennyiben a Felhasználónak a termék vásárlásával kapcsolatos bármilyen problémája merül fel, a Szolgáltató felé panasszal élhet. A Felhasználó a panaszát a fent megjelölt emailcímen vagy postacímen tudja megtenni. A Szolgáltató a Felhasználó panaszát haladéktalanul megvizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót értesíti.

Amennyiben a panasz rendezése a kivizsgálást követően sem történik meg, a Felhasználó az alábbi fórumokhoz fordulhat a jogérvényesítés érdekében.
- fogyasztóvédelmi hatóság (fogyasztovedelem@12kh.bfkh.gov.hu)
- Budapesti Békéltető Testület: http://bekeltet.hu/  - 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31
- bíróság (http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/budai-kozponti-keruleti-birosag)

ORV-platform : ha panasszal kívánsz élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, ezen a honlapon keresztül kezdeményezheted a panasz bíróságon kívüli rendezését.

  • Személyes adatok biztonsága

Személyes adataidat tiszteletben tartjuk. Azok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a rendelés teljesítésének céljaira használja fel, harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk tovább!

A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a következő adatokat bocsátjuk a csomagküldő cég rendelkezésére:

- megrendelés ideje
- átvevő neve (szállítási címből)
- cég neve (szállítási címből)
- a teljes szállítási cím
- a megrendelés összege
- megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 

  • A felelősség korlátozása

Semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való internetes csatlakozás miatt következett be, felelősséget nem vállalunk! Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a sutikiszurok.hu webáruházat üzemeltető Vadnai Réka egyéni vállalkozót kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

  • Törvényi szabályozás

A webáruház működtetését mindig az aktuális érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően végezzük. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 

  • A vásárlás

A sutikiszurok.hu webáruházban történt rendeléssel kijelented, hogy elfogadod jelen üzletszabályzatot, tisztában vagy a rendelés menetével.

 

A sutikiszurok.hu webáruház üzemeltetője:
Vadnai Réka - ev.
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 6.
Adószám: 76216444-1-43
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-17980014

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79105/2014.

WEBOLDAL TÁRHELY:

Presta WebSpace - Multimedienagentur Bokor

Cím: D-91207 Lauf an der Pegnitz, Kunigundenstr. 35.

Telefon: +49.172.3125.986